قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

۱۵ مطلب در دی ۱۳۹۷ ثبت شده است

جامعه و رهبران فکری

در گذشته درغرب، رهبریت جامعه با رهبران دینی بود ولی در شرایطی ویژه پاره ای تلاش نمودند که این رهبری و کاریزما را به افراد دیگری از جمله: خوانندگان، بازیگران و... داده شده البته به شکلی بسیار نرم و نامحسوس؛ و اکنون شما اگر نگاهی به جامعه ی غربی بیندازید، خواهید یافت که که رهبریت جامعه با چه کسانی بود و اکنون با چه کسانی است.

۳ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰

رهپویان حقیقت در قرآن کریم

قرآن کریم صفاتی را برای رهپویان حقیقت بیان می کند و البته کلمه ی زیبایی را برای آنان استفاده می کند که هم بیان کننده ی اوصاف رهپویان حقیقت و هم بیان کننده ی هدف آنان و هم بیان کننده ی نسبت وثیق آنان با حقیقت است؛ قرآن کریم از آنان در پاره ای از آیات به «رِبیون» تعبیر می کند. 

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

دکتر شریعتی؛ کارشناس دین یا جامعه شناس

باید دانست که دکتر آقای شریعتی کارشناس دین نیستند؛ بلکه کارشناس جامعه شناسی است؛ در نتیجه سخن گفتن ایشان در مورد دین و مسائل مرتبط با دین و مسائل دینی غیرمرتبط با جامعه شناسی در حوزه ی تخصص ایشان نیست؛ 

۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

نفود؛ حقیقت و انسانیت

زمانی که یک انحراف بخواهد در جامعه ای یا فکری نفوذ کند، به طور علنی و روشن جنبش و حرکت خود را آغاز نمی کند بلکه نفوذ معمولا یک جنبش آهسته و نرم خواهد بود یا به تعبیری «بطیء التسلل»  خواهد بود ولی اگر این موریانه ی نفوذ در جایی بتواند جای خود را باز کند، چنان جامعه ای را دگرگون می کند که می تواند نیک را زشت و زشت را نیک جلوه دهد؛ حق را باطل و باطل را حق نشان دهد.

۱ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰