قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

حس پرهیزکارانه

یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت، دارا بودن تلاش و راضی نبودن به وضع موجود است حتی اگر وضع موجود نیکو باشد؛ این حس یکی از حس‌هایی است که دین در رشد و ترغیب به آن در مسلمان سعی کرده است؛

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

اتهام پرهیزکارانه

شاید دیده‌اید کسانی را که از خود و کارهای خود راصی هستند، بدین معنا که کارهای خود را می‌ستایند چنانکه شحص هیچ عیبی در کار خود نمی‌بیند و گمان می‌برد که دیگر نمی‌توان نقصی در چنین کاری یافت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مؤمنان صادق

انسان دین دار، از آن جهت که دین دار است، بر مبنای دین خود عمل می کند؛ و یکی از مهم ترین گزاره های دینی که هر مسلمانی بدان آگاه است و البته اصلی ترین گزاره ی دینی است که حاکم بر سایر گزاره های دینی است، این است که خدای متعال حاضر و ناظر بر همه ی اعمال انسان بلکه موجودات است؛ 

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

دانش و دین دار

یکی از تصورهای نادرست پاره ی زیادی از مردم این است که یک دین دار حقیقی و مطلوب، کسی است که هیچ گاه در امور دینی خود پرسش نمی کند و در نهایت چون و چرا کردن را از ساحت دین و دین داری به دور می بینند؛ و اگر کسی بخواهد پرسشی مطرح نماید یا بخواهد دین داری خود را عالمانه برپا نماید، او را به دور از ساحت دین می دانند.

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰