منطق بیان

قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

معنای عشق

انسان، برترین موجود بین دیگر موجودات است؛ و هیچ موجودى ارزش ندارد که به او تعلق قلبى پیدا کند، بلکه موجودی که فراتر از او است و فناپذیر نیست، شایسته‌ی تعاق یافتن قلبی به اوست؛ و واژه‌ی عشق در این رابطه معنا پیدا می‌کند.

دانش و بردباری

دانش، تشکیل دهنده‌ی مهم‌ترین جز حیات انسانی است و انسانی که دانش را با عمل همراه کند، دانشمند حقیقی خواهد بود ولی باید دانست که بردباری زینت دانشمندان است و دانشمندی که بردبار نسیت به آن نتایجی که بخواهد نخواهد رسید که همان ساختن جامعه‌ای با زیربنای دانش است.

عالمِ جاهل

دین اسلام، علم بدون عمل را ارزشمند نمی‌داند بلکه آن علمی که عمل را به دنبال داشته باشد را دارای ارزش می‌داند و غیر آن را اطلاعاتی می‌شمرد که انسان با فراگیری آن، منبع اطلاعات خواهد بود ولی اگر این اطلاعات بر جان او نقش ببندد و به آن عمل نماید، شخص عالم خواهد بود.

اقتصاد راکد و دیانت

زندگى مادى، یکى از مهم‌ترین جنبه‌های حیاتی و معیشتی زندگی انسانی است که عنصری است تأثیرگذار بر بسیاری از قضایای اجتماعی و به ویژه دینی.

Designed By Erfan Powered by Bayan