منطق بیان

قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

یادآورى یا فراموشى...

چه بسیار است که اعمالی را انجام می‌دهیم که غفلت در آن موج می‌زند؛ ممکن است آن فعل از افعال واجب باشد مثل نماز و یا مستحب مثل نشسته آب نوشیدن در شب و گاهی البته عده‌ای از این حد هم تجاوز کرده و نه فقط غفلت در اعمالشان روشن است بلکه بوی مادیت از آن‌ها ساطع می‌شود.

کلید فهم شخصیت حسینى

هر شخصیتی کلیدی دارد که اگر به آن دست بیابیم، تقریبا می‌توان گفت که به آن شخصیت معرفت پیدا کرده‌ایم؛ کلید شخصیت امام حسین علیه السلام همان حس حماسی، عظمت، استقامت و تقدیس حق است.(١)
این امر در کلمات وارد شده از امام حسین علیه‌السلام بسیار روشن است؛ مثلا از امام حسین علیه‌السلام درخواست می‌شود

نعمتى بی نظیر...

گاهی نعمت‌هایی به ما داده شده که توجه زیادی به آن‌ها نمی کنیم؛ از آن نعمت‌ها، نعمت کلام و قدرت بر نطق است که خدای سبحان به انسان عطا کرده است که فلاسفه آن را  وجه مایز بین انسان و حیوان می دانند.(۱)

شکر داشته‌ها....

نعمت‌های الهی هر قدر هم که کوچک باشند، باید خدای سبحان را برای آن‌ها شکر کرد؛ و معنای شکر هم بازی با کلمات و الفاظ نیست بلکه باید از درون، حسن شکرگذاری وجود داشته باشد و البته باید این شکر متوجه خدای سبحان باشد و باید توجه داشته باشیم که نه با شکر لسانی و نه منت‌گذاشتن در درون، می‌توان خدای سبحان را شکرگذار باشیم.(۱)

۱ ۲ ۳ . . . ۲۵ ۲۶ ۲۷
Designed By Erfan Powered by Bayan