قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

۱۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۷ ثبت شده است

ایمان الهی

اگر ما در زمینه ی کمال و نجات خود تلاشی کنیم، باید بدانیم که خدای متعال هم یاور ماست و هم ما را یاری می کند.
۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

خواهش از خدا و خواستار بهترین

همیشه یعنی همیشه؛ همیشه باید خدای را یاد نمود در جان و زبان و از او درخواست اصلاح امور را داشت؛ چه که انسان به همه چیز احاطه ندارد و همه چیز را دانا نیست؛ پس از او خواهش کنیم و البته خواهش بهترین ها را هم داشته باشیم؛ مادیات هر چند که گاهی ضروری هستند اما همیشه بهترین نیستند؛ پس اگر مادیات را از خدا خواستاریم، از همو خواستار بهترین اثر از این شیء برای تحقق کمال انسانی و نجات خود باشیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

بینش عجایب

گاهی با شنیدن یا دیدن پاره ای از کارها که نشانه ای بر حقیقت یا خدای متعال هستند، بسیار تعجب می کنیم و گمان می کنیم که این ها چقدر عجیب هستند! اما به خود و اطراف اگر نگاهی بیندازیم  و در آن ها دقت کنیم، بسیار عجیب تر از آنچه شنیده ایم یا دیده ایم را خواهیم یافت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

زینت جان

مادیات و هر آنچه بر زمین قرار دارد، زینت انسان نیست بلکه همه زینت انسان هستند؛ پس اگر چیزی می خری که آن را زینت خود قرار دهی، سخت در اشتباهی در حقیقت تو و هر آنچه خریدی، زینت زمین هستید؛ پس سعی کن از بساط انسانیت چیزی برگزینی که مایه زینت تو باشد نه زمین؛ کردار و رفتار و البته فکر نیکو مایه زینت جان تو هستند پس خریدار آنان باش.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰