منطق بیان

قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

پیامبر مکارم اخلاق یا پیامبر حیات(۴)

از نبى‌اکرم صلی‌الله علیه وآله وسلم نقل می‌شود که: انما بُعثتُ لأتمم مکارم الأخلاق.(۱)


نقد مختصر قاعده‌ی تسامح در ادله‌ی سنن:

در اثبات این قاعده مجموعه‌ای از روایات وجود دارد که برای اثبات قاعده به آن استناد می‌شود؛ اما باید گفت که از مجموع منابع اسلامی عقل و وحی، چنین بر می‌آید که پذیرش چنین

پیامبر مکارم اخلاق یا پیامبر حیات(٣)

 از نبى‌اکرم صلی‌الله علیه وآله وسلم نقل می‌شود که: انما بُعثتُ لأتمم مکارم الأخلاق.(۱)

پیامبر مکارم اخلاق یا پیامبر حیات(۲)

از نبى‌اکرم صلی‌الله علیه وآله وسلم نقل می‌شود که: انما بُعثتُ لأتمم مکارم الأخلاق.(١)

بیان شد که این حدیث معمولا نادرست ترجمه مى‌شود که مبتنی بر حذف واژه‌ی مکارم هنگام ترجمه می‌باشد که ما را با چالشی بزرگ روبه‌رو می‌کند که برون رفتن از آن به سادگی نخواهد بود. 

پیامبر مکارم اخلاق یا پیامبر حیات(۱)

بسیار از نبى‌اکرم صلی‌الله علیه وآله وسلم نقل می‌شود که: انما بُعثتُ لأتمم مکارم الأخلاق.(١)

واژه‌ی مهمی در این حدیث است که بسیار می‌شود که تبیین نادرست آن خواستگاه شبهه‌هایی نسبت به اسلام مى‌شود و همین برداشت، مستند یک جریان عملی نادرست شده است.
Designed By Erfan Powered by Bayan