منطق بیان

قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

نماز؛ هدایت عمومی و همزیستی

همزیستی از مسائلی است که در نماز به آن صراحتا اشاره شده مثلا : اهدنا الصراط المستقیم.‌‌‌‌..

آغاز و انجام

کارهایى که انجام مى‌شود، لازم است که آگاهانه به انجام برسد وگر نه به نتیجه‌ی مطلوب نخواهد رسید؛ و البته هر چه اهمیت کار بیشتر باشد، آگاهانه انجام دادن فعل و کسب بینش صحیح از جوانب مختلف آن که در نتیجه مؤثر است، اهمیت بیشتری می‌یابد.(١)

برای"دین" روضه بخوانیم...


بسیار اتفاق مى‌افتد که در جامعه‌ای زندگی میکنی که مشاغل خاصی را بسیار ارج می‌نهند و آن‌ها را به تعبیر عامه‌ی مردم، باکلاس می‌شمارند؛ مثل پزشکی، بازیگری و... چرا؟! واقعا چرا ؟! 

نظامندی

نظامند بودن در زندگی بسیار مهم و اثرات بسیار زیادی دارد و در نماز این عنصر بسیار مهم است.
 نمازحقیقتی است که وقت بسیار در آن مهم است؛ همانطور که پیش از این اشاره شد که نماز ارتباط بین انسان و پروردگار خویش است و این ارتباط چه در زمان مشخص شده انجام شود یا خیر در حقیقت نماز تاثیری ندارد لکن...
Designed By Erfan Powered by Bayan