کارهایى که انجام مى‌شود، لازم است که آگاهانه به انجام برسد وگر نه به نتیجه‌ی مطلوب نخواهد رسید؛ و البته هر چه اهمیت کار بیشتر باشد، آگاهانه انجام دادن فعل و کسب بینش صحیح از جوانب مختلف آن که در نتیجه مؤثر است، اهمیت بیشتری می‌یابد.(١)

یکی از مهم‌ترین رخدادهایی که در زندگی یک انسان هدف‌دار و واقف به صحت اسلام به وقوع می‌پیوندد، بنا کردن حیات خود بر اساس دستورات آن است؛ و این حیات، آغار و انجامی دارد که سنگ بنای انجام آن، در مناسبْ انجام دادن آغاز است چرا که؛

خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج

کاری که به خوبی آغاز نگردد پایان خوبی نخواهد داشت


به همین سبب، دستورهایی به عنوان راهنمایی برای درست نهادن خشت اول زندگی در اسلام بیان شده است.

برای آگاهی از این دستورات می‌توانید به کتاب "حلیة المتقین" نوشته‌ی علامه‌ی مجلسی رحمه‌الله، روی اینجا کلیک کنید.

پی‌نوشت؛
۱)حلیه المتقین، علامه مجلسى رحمه الله، صفحه ١٢٠