منطق بیان

قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

هدف از فلسفه خواندن چیست؟!

یکی از علوم مهم اسلامی که زیر بنای تمامی علوم هستی است، علم فلسفه است. بسیاری از افراد این سؤال را می پرسند که چرا باید فلسفه خواهد و هدف از آن چیست ؟ 


جواب این سؤال معلوما در ابتدای هر کتاب فلسفی که معارف فلسفی را از ابتدا بیان می کند، آمده است لکن

حقیقت و روش ها.....


با عرض سلام و تقدیم ادب و احترام 

دین و حق(7)

با سلام 

بیان شد که برای حصول واقع و حق ، چهار طریق موجود است که از توضیح چهارمین منبع که معرفت شهودی است است صرف نظر شد. 

دین و حق(6)

با عرض سلام 

بیان شد که عقل در مورد مسائلی که اطلاع کافی ندارد هیچ حکمی نفیا و اثباتا نمی دهد و بسیاری از مسائل موجود هستند که از دسترس عقل خارج اند به دلیل عدم اطلاعات کافی. 

۱ ۲ ۳
Designed By Erfan Powered by Bayan