قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

۱۵ مطلب در آذر ۱۳۹۷ ثبت شده است

برترین

ایمان امری است که باعث استحکام و توان یافتن جوهره ی آدمی [روح] می شود اما باید توجه یافت که این قدرت روحانی به جسم انسان و فکر او هم قدرت می دهد و در نتیجه در همه ی حالات همو است که پیروز میدان است و همو است که برتر میدان خواهد بود.

۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

دروغ بگویید!

گاهی پاره ای اتهام هایی به قرآن می زند و می گویند که قرآن دروغ است و سخن خدای متعال نیست! جالب این است که خدای متعال هم با منطق آنان سخن می گوید و می گوید حال که شما می گویید که قرآن، سخن خدای نیست و پاره ای دروغ است،

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

خدای بصیر

گاهی آدم فکر می کند که زمانی که گناهی می کند، کسی جز خود او از آن آگاهی ندارد؛ ولی قرآن کریم منطقی در خداشناسی دارد که نباید از آن غافل شد و آن شاهد بودن خدای متعال بر همه چیز است؛ در آن لحظه که گمان می کنم جز خودمان کسی آگاهی از گناهمان ندارد، در همان آن خدای متعال بر همه چیز ناظر و آگاه است.

الم یعلم بان الله یری(1): آیا ندانست که خدا می بیند؟!


پی نوشت:
1) سوره علق، آیه 14
۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

معجزه ی روزمره

یکی از مهم ترین معجزاتی که روزانه در دیده های خود آن را مشاهده می کنیم، روییدن گیاهان با رنگ های متفاوت از دانه هایی است که مشابه هم هستند و هیچ کدام بر دیگری برتری ای از جهت رنگ ندارد؛ بدین معنا که هیچ کدام رنگی در درون خود ندارند و همه به یک رنگ هستند ولی می بینیم که که گیاهان متفاوت، با رنگ های متفاوت از این دانه ها بیرون می آیند که همه و همه یکی از مهم ترین معجزهای خلقت است.

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰