منطق بیان

قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

بیان حماسه‌ساز

یکی از عنصرهای مهم در رخ دادن پیروزی، روش و راه بیان هدف‌های جنبش توسط رسانه‌ی آن است.
در تحقق پیروزی، اضافه بر راستی جنبش‌ و رسانه‌ی همسان و در تراز آن، به روش بیان همسان جنبش نیاز است؛ بدین

قصد و فعل

نیت یکى از موارد مهمى است که اسلام به آن توجه نموده است و اگر نباشد عمل هیچ ارزشى نخواهد داشت و روح عبادت مى‌باشد؛ به همین جهت وارد شده است که: 

تمرین کنترل

گاهى فعلى انجام‌ می‌شود که آثاری بسیار اثرگذار در زندگی دارد؛ مثلا تصور کنید فعلی را روزانه مسلمانان انجام می‌دهند که در صورت دقت به این فعل، به آثار جالب آن واقف می‌شویم.

جنبش مرزبان انسان...

حرکت‌های بسیاری در تاریخ اتفاق افتاد ولى بسیاری از آن‌ها در عمق تاریخ وانهاده و به فراموشی سپرده شدند

۱ ۲
Designed By Erfan Powered by Bayan