منطق بیان

قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

برای"دین" روضه بخوانیم...


بسیار اتفاق مى‌افتد که در جامعه‌ای زندگی میکنی که مشاغل خاصی را بسیار ارج می‌نهند و آن‌ها را به تعبیر عامه‌ی مردم، باکلاس می‌شمارند؛ مثل پزشکی، بازیگری و... چرا؟! واقعا چرا ؟! 

نظامندی

نظامند بودن در زندگی بسیار مهم و اثرات بسیار زیادی دارد و در نماز این عنصر بسیار مهم است.
 نمازحقیقتی است که وقت بسیار در آن مهم است؛ همانطور که پیش از این اشاره شد که نماز ارتباط بین انسان و پروردگار خویش است و این ارتباط چه در زمان مشخص شده انجام شود یا خیر در حقیقت نماز تاثیری ندارد لکن...

تمرین کنترل

گاهى فعلى انجام‌ می‌شود که آثاری بسیار اثرگذار در زندگی دارد؛ مثلا تصور کنید فعلی را روزانه مسلمانان انجام می‌دهند که در صورت دقت به این فعل، به آثار جالب آن واقف می‌شویم.

عبادت و حقوق اجتماعی

روح عبادت، یاد خداى سبحان است؛ و در این روح هیچ فرقى وجود ندارد که روى یک فرش غصبى به یاد خداى سبحان باشیم با هر عبادتی حتی عبادت‌های با نوع متمایز مثل نماز؛ چرا که ملکیت فرش برای این شخص و آن شخص، یک امر اعتباری است و حقیقتی ورای آن نیست؛ به این معنا که اگر این فرش برای این شخص باشد و یا برای این شخص، حقیقت آن یک چیز است و تغییر پذیر نیست.

Designed By Erfan Powered by Bayan