در گذر تاریخ انسان‌های وارسته‌ای پدید آمدند و در راستای بیان هدف‌های درست و هم‌آهنگ با واقع، مردم را نصیحت و از آنان درخواست شنیدن و البته اندیشیدن در آنچه بیان می‌دارند را داشتند؛ این وارستگان در نصیحت‌ها یا پیام‌های دلسوزانه‌ی خود، پیام‌های یکسان داشتتد و البته گاهی مختلف که نسبت به شرایط، مردم و سطح فکری آنان فرق می‌کرد.


اما پیام‌های دلسوزانه‌ی یکسان این وارستگان: 

...ولاتموتنَّ الا و انتم مسلمون(۲): و مرگ شما را درک نکند مگر اینکه مسلمان باشید.


بر اسلام ماندن و مردن مهم است و این همان پیام مشترک وارستگان دنیاست.


پی‌نوشت: 

۱)الامام المهدی الموجود الموعود، الشیخ جوادی الآملی، الصفحة ١٨٨ 

۲)سوره‌ی آل عمران، آیه ۱۰۲