قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

۹۹ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

رابطه های خوب نوروزی .....


یکى از ارزشهاى عید نوروز دیدوبازدید از بستگان، دوستان، همسایگان و بزرگان شهر و روستا است و دیدار جمعى از مصیبت دیدگان در سال گذشته...

در این دیدوبازدیدها از غمها و مشکلات یکدیگر آشنا مى شوند. چه بسیار کدورتهایى که در این ایام با نگاهى دوباره فرو مى ریزد و به عشق و محبت مبدل مى گردد و به قول حافظ: 

۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

حساب و کتاب .....

یک سال گذشت ، نوروز سال جدید آمد ؛ انسان باید ببیند که در این یک سال چکار کرده و آیا سود کرده یا زیان ؟ تا ببیند که اگر زیان کرده ، جلوی آن را بگیرد....


وقتی آدم می بیند که یک کاسب برای کار چند روز و چند ماه خود دفتر دارد و حساب و کتاب می کند ، چطور

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

قرآن و دعا در نوروز ....

اسلام بسیار بر قرائت قرآن و دعا تأکید می کند و یکی از سنت های خوب ایام عید نوروز جاری شدن این دو امر مورد تأکید اسلام است...


تلاوت قرآن : 

معمولا از رسومات عید نوروز قرار دادن قرآن بر سر سفره ی آن و تلاوت قرآن کمی قبل از لحظه تحویل سال است..... 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

امام خمینی رحمه الله و عید نوروز......

اسلام با شادی مخالف نیست بلکه برای آن هم برنامه دارد لکن با شادی ای که در آن حرام باشد یا معصیتی واقع شود که خلاف شؤونات مسلمان است موافق نیست ....


مثلا در مورد امام خمینی رحمه الله تعالی وارد شده که:

 در روز عید نوروز به خدمت امام خمینى رحمه الله رسیدیم ؛ حضرت امام با نشاطتر از روزهاى گذشته و متبسم و با قباى نو وارد شدند و به افراد حاضر چندبار «مبارک باشد. »

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰