اسلام بسیار بر قرائت قرآن و دعا تأکید می کند و یکی از سنت های خوب ایام عید نوروز جاری شدن این دو امر مورد تأکید اسلام است...


تلاوت قرآن : 

معمولا از رسومات عید نوروز قرار دادن قرآن بر سر سفره ی آن و تلاوت قرآن کمی قبل از لحظه تحویل سال است..... 

دعا : 

و همچنین دعا که یکی از سنت های جدانشدنی سفره ی عید نوروز است که لحظه ی تحویل سال محقق می شود....


علامه مجلسى (ره) خواندن این دعا را در نوروز مناسب دانسته است: 

«اللهم هذة سن ة جدیده و انت ملک قدیم اسإلک خیرها و خیرمافیها و اعوذبک من شرها و شرمافیها و استلفیک موونتها و شغلها یا ذالجلال و الاکرام. » 


منبع: دانستنی‌های نوروز  ، عید نوروز ، مرتضی عبداللهی ، صفحه ی ۴۶ ، ۴۷