قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

۴۵ مطلب با موضوع «انقلاب اسلامی» ثبت شده است

مردم و نگاه مترصدانه‌

از این جهت که حکومت اسلامی، پرچم‌دار اجرای عدالت در کشور و جهان و مخالفت با ظالمان است، دشمنانی که هدف حکومت اسلامی با منافع آنان در تعارض است، سکوت نخواهند کرد و سعی بر مقابله با حرکت چنین حکومتی دارند؛ فلذا افرادی را به خدمت خود درمی‌آورند و سعی بر نفوذ و سست‌کردن حکومت اسلامی دارند؛

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

حکومت اسلامی؛ حکومت عالمانه و قانون مدار

حکومت اسلامى، حکومتى بر مبناى مبانى دینى و براى اجراى عدالت در جهان است؛ هر چند چنین امرى، آرزوى بسیار بزرگى جلوه مى‌کند ولی در نهایت به دست حضرت مهدی (عج)، محقق خواهد شد 
۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

حکومت اسلامى و احزاب

یکى از معضلات در جامعه‌ی مسلمان و حکومت اسلامی ایران، وجود احزاب مختلف با تفکراتی نه تنها متفاوت و در چارچوب قانون اساسی بلکه با تفکراتی در تضاد با اسلام و قانون اساسی در حال فعالیت سیاسی هستند؛ هر چند چنین تفکرات را ابراز نمی‌کنند ولی در عمل و در پاره‌ای از سخنان آن‌ها وجود و التزام به این تفکرات مخالف اسلام و قانون اساسی بسیار روشن است.
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

حکومت اسلامى، وام دار احکام اسلام

یکى از مصیبت‌هایی که بر کشورهای اسلامی وارد شده این است که کشورهای استعمارگر، سال‌های زیادی در زمینه‌ی ضربه به اسلام فعالیت نمودند و فکر مسلمانان را نسبت به اسلام و پیامبر اسلام (ص) تغییر دادند 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰