منطق بیان

قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

اسلام و ایمان .....

گاهی بعضی از افراد بین اسلام و ایمان را اشتباه می گیرند لذا منکر بعضی مسائل می شوند .....


اسلام یعنی کسی که شهادتین را بر زبان جاری کند و تسلیم به وجوب نماز و روزه و سائر ضروریات اسلام را منکر نیست.....

آیا تارک الصلاة ، کافر است ؟

»»» گفته شده که تارک الصلاة ، کافر است لکن باید گفت مراد این جمله این است که شخص تارک الصلاة با سجده نکردن ، با خضوع نکردن ، با خشوع نداشتن ، با سر بر خاک ننهادن ، کأنه خود را بنده خدای سبحان نمی داند...


»»» البته باید آگاه بود که شخص تارک الصلاة از لحاظ فقهی گاهی کافر نخواهد بود بلکه مسلمان است و حکم به اسلام او می شود ....


منبع: المظالم ، آیةالله الشهید السید عبدالحسین دستغیب رحمه الله تعالى، صفحه ی ١٠٩،١١٠

نکاتی مهم در مورد نماز میت .....

گاهی می شود که در نماز میت شرکت می کنیم که باید اموری را رعایت کرد لذا به چند نکته اشاره می کنم......

برخی تصور می کنند نماز میت را نمی توان جماعت خواند لکن باید گفت که نماز میت را هم می توان به جماعت خواند و هم فرادا ولی چنانچه به جماعت خواندیم ،

وام گرفتن با سود اشکال نداره.....باورت میشه....؟!؟!؟!


۱ ۲ ۳ . . . ۵ ۶ ۷
Designed By Erfan Powered by Bayan