منطق بیان

قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

استثنای یک قاعده....


مهریه عند المطالبه یا عند الإستطاعة ؟!


در عصر حاضر بسیار دیده می شود که مهریه های سنگین برای دختران قرار می دهند ؛ متأسفانه چنین امری بسیار رایج شده ، لکن باید بدانیم که اگر مرد مهریه ی سنگین بگذارد و نیت پرداخت آن را زمانی که همسرش درخواست کند (اگر مهریه عند المطالبه باشد) نداشته باشد ، چنین عقدی باطل و تبعا این ازدواج ، شرعی نیست...

اسلام و ایمان .....

گاهی بعضی از افراد بین اسلام و ایمان را اشتباه می گیرند لذا منکر بعضی مسائل می شوند .....


اسلام یعنی کسی که شهادتین را بر زبان جاری کند و تسلیم به وجوب نماز و روزه و سائر ضروریات اسلام را منکر نیست.....

آیا تارک الصلاة ، کافر است ؟

»»» گفته شده که تارک الصلاة ، کافر است لکن باید گفت مراد این جمله این است که شخص تارک الصلاة با سجده نکردن ، با خضوع نکردن ، با خشوع نداشتن ، با سر بر خاک ننهادن ، کأنه خود را بنده خدای سبحان نمی داند...


»»» البته باید آگاه بود که شخص تارک الصلاة از لحاظ فقهی گاهی کافر نخواهد بود بلکه مسلمان است و حکم به اسلام او می شود ....


منبع: المظالم ، آیةالله الشهید السید عبدالحسین دستغیب رحمه الله تعالى، صفحه ی ١٠٩،١١٠

۱ ۲ ۳ . . . ۵ ۶ ۷
Designed By Erfan Powered by Bayan