طلبه بود؛ به سمت بانک حرکت کرد و مستقیما به سمت رئیس بانک رفت و گفت:  برای درخواست وام آمده‌ام که ببینم که به حساب من چقدر وام تعلق می‌گیرد.
گفت که حساب شما، جاری یا قرض الحسنه نیست لذا به آن وامی‌ تعلق نمی‌گیرد.

گفتم: پس چرا دوستم با حسابی همانند همین حساب وام دریافت کرد با ۱۸℅ سود

گفت: سود! سود!! (چون قبل از پرسیده بود که شغل شما چیست)

گفتم بله سود ولی ببینید اقا اینکه وام از شما بگیرم با بهره‌ی ۱۸ ℅ سود، جایز نیست چون رباست ولی بنده نیامده‌ام که چنین کاری انجام دهم بلکه آمده‌ام مبلغی از شما دریافت کنم ولی نه به قصد وام و سپس از حاکم شرع(مرجع تقلید خود) اجازه‌ی تصرف در این مبلغ را می‌گیرم و سپس در آن تصرف می‌کنم.

گفت پس سود چه؟

گفتم: من مبلغ را به قصد سود دادن به شما نگرفتم ولی در صورتی که مجبور شوم و امکان پرداخت نکردنش برای من وجود نداشته باشد، اشکالی نداد.(۱)

پی‌نوشت:
۱)الفتاوَی المیسرة، صفحه ی 284 ، حضرت آیت الله سیستانی دام ظله الوارف