قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

۶۶ مطلب با موضوع «اهمیت ازدواج و افزایش جمعیت» ثبت شده است

مجاهدت بانوان

اسلام در عین این که خطاب خود را در فرزند آوری متوجه مرد نموده و آنان را به فرزند آوری تشویق نموده است، بانوان را هم به چنین امری ترغیب کرده است که البته تعابیر و روش‌های تشویق گوناگون بوده است که یکی از آن‌ روش‌ها، روش معنوی و بیان پاداش بزرگ فرزند آوری برای بانوان است که حدیث زیر به آن اشاره دارد:

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

فرزند آوری و گزینش همسر

در اسلام به ازدواج با بانوى فرزند آور تأکید شده است و ازدواج با او را هر چند که زشت روى باشد را بر یک زن زیبا روى که در عین توان فرزند آورى، از آن خودداری می‌نماید ترجیح داده شده؛ 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

بانوی فرزند آور

فرزند آوری بسیار مهم است طوری که یک بانوی فرزند آور مسلمان از یک بانوی مسلمانی که فرزند نمی‌آورد درصورتی که توانش را دارد برتر است؛ چرا که کار او خدمت به انسانیت است از راه افزایش رهروان حقیقت و تربیت انسان‌های خدمت گذار به بشریت و انسانیت و حقیقت کمک نموده است؛ 

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

فرزند آوری؛ هدف والا

در آثار اسلامی هدفی برای فرزند آوری ترسیم شده است که البته در بیان خود این هدف، تشویق به فرزند آوری صورت پذیرفته است؛ و این نشانگر این است که مسلمان در فرزند آوری باید هدفمند عمل نماید و البته هدفی بلند داشته باشد و نه سطحی و گذرا و این خود بیانگر آن است که فرزند آوری هدفمند مقصود است و البته چنین تعبیری به نوعی بیان حد در فرزند آوری است 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰