فرزند آوری بسیار مهم است طوری که یک بانوی فرزند آور مسلمان از یک بانوی مسلمانی که فرزند نمی‌آورد درصورتی که توانش را دارد برتر است؛ چرا که کار او خدمت به انسانیت است از راه افزایش رهروان حقیقت و تربیت انسان‌های خدمت گذار به بشریت و انسانیت و حقیقت کمک نموده است؛ اما به خلاف او بانویی که از فرزند آوری امتناع می‌کند در حقیقت انسانیت را از انسان‌های والا که خدمت گذار دین هستند، محروم می‌نمایند.


قال رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: سوداء ولود خیر من حسناء لاتلد (١): بانوى زشت روی ولی بچه زا از بانوی زیبا روی که از فرزند آوری امتناع می‌کند برتر است.


پی‌نوشت:

۱) منتخب کنزالعمال، حسام الدین برهان فوری، جلد ۶، صفحه ۳۹۰