سلام علیکم

 

اولا خواب بلال صرفا خواب است و حجیتی ندارد.

 

ثانیا انجام ندادن یک عملی که نهایتا آنهم به ادعای شما مستحب است، هیچ جفا ای نیست و کدام فقیه عاقلی فتوای به وجوب زیارت پیامبر داده؟ کسی که بگوید من اعتنایی به مستحبات ندارم اما واجبات را کامل و صحیح بجا می آورم آیا خدا از او ناراضی است؟ آیا به پیامبر جفا کرده؟ عقلتان را کمی بکار بیندازید و از تعصب روی روایات جعلی و ضد قرآن بپرهیزید.