منطق بیان

قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

ازدواج و مال دنیا....

حضرت على علیه السلام فرمود: اى ابابکر! به خدا سوگند من خواستگار فاطمه ام، ولى از مال دنیا چیزى ندارم، ابوبکر عرض کرد: یا على! تو مى دانى که اموال دنیا در نظر خدا و رسول او ارزشى ندارد ؛ حضرت امیر لباس به تن کرده و به طرف خانه پیامبر روانه شدند و حضرت فاطمه را خواستگاری کردند....

امام صادق علیه السلام و حکمت کثرت ماهیان...؟!


ماهیان دریا ، انواع مختلفی دارند که بعضی از انواع به وفور در دریاها و رودخانه ها و اقیانوس ها موجود هستند ؛ اما آنچه که هست چرا باید یک ماهی ماده این همه تولید مثل کند و در هر بار ممکن است صدها ، اگر نگوییم هزارها تخم بگذارد..؟

نابود کننده ولی نامحسوس ....


یکی از موارد تهاجم فرهنگی ، مد لباس و تغییر شکل زندگی مسلمین به صورتی که با افکار غربی ها مناسب است.

زاهد و سید.....

یکی از افراد که از زاهدهای زمان خود محسوب می شد از خانه خارج شد ، دید که شخصی از سادات بر دو نفر تکیه زده و در هوای گرم در حال رفتن به سمت مزرعه ی خود است تا به مزرعه ی خود برسد در حالی که این سید بزرگ از شدت گرما به شدت در حال عرق کردن بود. 

۱ ۲
Designed By Erfan Powered by Bayan