منطق بیان

قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

زاهد و سید.....

یکی از افراد که از زاهدهای زمان خود محسوب می شد از خانه خارج شد ، دید که شخصی از سادات بر دو نفر تکیه زده و در هوای گرم در حال رفتن به سمت مزرعه ی خود است تا به مزرعه ی خود برسد در حالی که این سید بزرگ از شدت گرما به شدت در حال عرق کردن بود. 

دو عکس العمل متفاوت .....

با همراهانش نشسته بود و جلوشون انگور بود . فقیری گفت : کمکم کنید  . بزرگ مجلس یه خوشه انگور برداشت و داد به فقیر . 


فقیر گفت : انگور نمی خوام ، ای کاش پول به من بدید . 


بزرگ مجلس که انگور به او داد گفت : خدا به زندگیت وسعت بده . 


فقیر رفت ولی بعدا پشیمان شد و گفت : انگور رو بدید ولی ان شخص انگور را به او نداد و براش دعا کرد که خدا به زندگیت وسعت بده.

حضرت امیر علیه السلام و هندوانه ی تلخ ......


با سلام خدمت عزیزان 

Designed By Erfan Powered by Bayan