منطق بیان

قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

حداقل حقوق...

دو انسان که همراه هم باشند و یا رابطه‌ی برادری و یا خویشاوندی با هم داشته باشند؛ حقی بر گردن همدیگر پیدا می‌کنند. 

باید توجه داشته باشیم که اسلام بین دو مسلمان، رابطه‌ی تنگاتنگ برادری را مطرح می‌کند و طبیعتاً وجود چنین رابطه‌ای تکلیف آور است و حقوقی را بر همدیگر ثابت می‌نماید. این حقوق حداکثر و حداقلی دارند.

راهی برای تأثیرگذاری بیشتر...

با وجود اینکه انسان دارای عقل و فکر می‌باشد و مسیر خود را با تفکر باید تعیین کند لکن گاهی تحت تأثیر رفتارهای دیگران به شکل‌های مختلف قرار می‌گیرد.

قدرت بیان...

زبان و قدرت بیان، وسیله‌ای است که انسان، معانی ذهنی و مقصود خود را با آن به دیگران و به نسل‌های آینده انتقال می‌دهد؛ و اگر غیر از این بود، زندگی اجتماعی انسان، به‌ هم می‌خورد.

دو صفت فراگیر...

خوف و رجاء از صفات نفسانى هستند و در هر انسانى وجود دارند؛ و انسانى نیست مگر اینکه این دو در او وجود داشته باشند، هر چند که شدت و ضعف آنها در هر انسانى با دیگرى مختلف است.

۱ ۲ ۳ . . . ۸ ۹ ۱۰
Designed By Erfan Powered by Bayan