قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

۱۲۸ مطلب با موضوع «اخلاق» ثبت شده است

اخلاق بلند

بسیارند کسانی که ناسزاگویی روش آنان است و اما باید گفت که به مانند آنان سخن گفتن، شخص را هم‌رتبه‌ی آنان می‌کند؛ بلکه باید سعی شود از انجام کارهای نابخردانه هر چند که دیگران آن را انجام می‌دهند دوری کنیم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

اتهام پرهیزکارانه

شاید دیده‌اید کسانی را که از خود و کارهای خود راصی هستند، بدین معنا که کارهای خود را می‌ستایند چنانکه شحص هیچ عیبی در کار خود نمی‌بیند و گمان می‌برد که دیگر نمی‌توان نقصی در چنین کاری یافت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

ایمان برتر

گاهی پاره‌ای از افراد به نماز و روزه و کردار ویژه‌ی شخصی نگاه می‌کنند و می‌خواهند با همان‌ها بر او حکم کنند؛ ولی باید گفت که برترین ملاک وبرترین افراد دین‌دار کسانی هستند که کردار خوب را بااخلاق نیکو زینت می‌دهند؛ و چنین افرادی برترین و نیکوترین ایمان و صادق‌ترین اشخاص در ایمان خود هستند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

هدف و ایمان

شاید دید‌ه‌اید که پاره‌ای هدفی را برای خود ترسیم می‌کنند ولی بعد از مدتی که به دنبال آن می‌روند، بی‌نشاطی دامن‌گیر آنان می‌شود؛ باید دانست که ایمان قوی نداشتن و استمرار نداشتن آن (۱)، از مهم‌ترین عواملی است که باعث خمودی و بی‌حالی و نداشتن نشاط کافی در رسیدن به هدف می‌شود.

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰