قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

۲۷ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

مؤمنان صادق

انسان دین دار، از آن جهت که دین دار است، بر مبنای دین خود عمل می کند؛ و یکی از مهم ترین گزاره های دینی که هر مسلمانی بدان آگاه است و البته اصلی ترین گزاره ی دینی است که حاکم بر سایر گزاره های دینی است، این است که خدای متعال حاضر و ناظر بر همه ی اعمال انسان بلکه موجودات است؛ 

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

دانش و دین دار

یکی از تصورهای نادرست پاره ی زیادی از مردم این است که یک دین دار حقیقی و مطلوب، کسی است که هیچ گاه در امور دینی خود پرسش نمی کند و در نهایت چون و چرا کردن را از ساحت دین و دین داری به دور می بینند؛ و اگر کسی بخواهد پرسشی مطرح نماید یا بخواهد دین داری خود را عالمانه برپا نماید، او را به دور از ساحت دین می دانند.

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

ایمان جازمانه

پاره‌ای از مردم هستند که به گزاره‌هایی ایمان‌دارند مانند خدا موجود است؛ خدا حکیم است؛ جهان بعد از مرگ موجود است؛ همه‌ی گفتارها و رفتارهای انسان در جهان بعد از مرگ محاسبه خواهند شد؛ حسابگری دقیق است و گزاره‌های ایمانی دیگری که در هنگام سخن آگاهانه به آن‌ها توجه داریم که به آن‌ها ایمان و اعتقادداریم.
۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

جامعه دینی، جامعه علمی

از مسائلی که باید به آن توجه شود که موجب پیشرفت های بسیاری در عرصه های مختلف فکری، سیاسی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد، پیشرفت دانش و علم است؛ و باید دانست که این پیشرفت محقق نخواهد شد جز با فراگیری دانش و بعد به کاری گیری آن؛ پس فراگیری علم از مهم ترین ارکان تحقق پیشرفت است و نهضت علمی موجب تحقق پیشرفت در همه ی عرصه خواهد شد.
۵ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰