قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

۳۳ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

درمان یک درد

 بسیاری که نماز می‌خوانند از مشکلی رنج می‌برند و آن توجه لازم نداشتن در نماز است که بسیار نمازگزاران را رنج می‌دهد؛ چرا که واقع نماز چیزی جز ارتباط و توجه به خدای سبحان نیست و اگر از نماز خالی از توجه باشد در واقع از حقیقت نماز دور شده‌ایم؛ اما چکار باید کرد تا چنین مشکلی حل شود. 
۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

ارزش جان

حیات و زندگى بسیار ارزشمند است و زمین براى حیات آفریده شده و البته همه‌ی اشیاء زنده‌اند و در حال حیات؛ ولی ارزش حیات انسانی بسیار فراتر از حیات دیگر موجودات پایین‌تر از اوست.
بنابراین سلب حیات از یک انسان حتی یک جنین، گناهی بسیار بزرگ است و دین بر این مطلب تأکید می‌کند و جالب اینکه سلب زندگی از یک موجود بشری(در راستای باطل) را دین،
۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰

زبان دوم و سلب زندگی

گاهى هر چه با استدلال(زبان اول یا زبان عقل) با دیگران صحبت می‌شود تا بدی یک فعلی ثابت شود و شخص آن‌را ترک کند، سودی نمی‌بخشد؛ ولی آن‌قدر آن‌ فعل بد است که باز هم بر آن نتیجه‌ی استدلال پافشاری می‌شود که آن را انجام ندهند ولی این بار چون زبان اول یا عقل سودی نبخشید و شخص هنوز بر فعل جاهلانه‌ی خود پافشاری می‌کند

۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

ضمانت الهی برای رفع یک نگرانی

مسأله‌ی اقتصاد از مسائلی که همیشه حکومت‌ها و مردم را به خود مشغول کرده است و البته هم چنین اهتمامی به این امر به‌ جا است چرا که بر همه‌ چیز تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم دارد؛ که از آن‌ها قضیه‌ی فرزندآوری است که غالب کسانی که فرزند کم را ترجیح می‌دهد آن را دستاویز خود قرار می‌دهند؛ ولی قرآن پاسخ آنان را چنین می‌دهد:

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰