بسیاری که نماز می‌خوانند از مشکلی رنج می‌برند و آن توجه لازم نداشتن در نماز است که بسیار نمازگزاران را رنج می‌دهد؛ چرا که واقع نماز چیزی جز ارتباط و توجه به خدای سبحان نیست و اگر از نماز خالی از توجه باشد در واقع از حقیقت نماز دور شده‌ایم؛ اما چکار باید کرد تا چنین مشکلی حل شود. 

از آیت‌الله بهجت پرسیده‌ که چکار باید کرد، که ایشان فرمودند: 

زمانى که متوجه شدید، سعى کنید با اختیار حواستان پرت نشود.(١)

پى‌نوشت:
۱)فی‌مدرسة الشیخ بهجت(ره)، الجزء ١، الصفحة ١٤٥