۱۰۲ مطلب با موضوع «مباحث کلامی» ثبت شده است

تخم مرغ و یک سوال.....؟!


عبدالله دیصانی ، زندیق بود و به خدای متعال معتقد نبود که بعدها به دست امام صادق علیه السلام مسلمان و شیعه شد . 

قبل از مسلمان شدنش ، روزی به هشام بن حکم گفت‌: 

فقیه کیست ..؟!؟!

بسیار شنیده اید این کلمات را : ولایت فقیه ، فقیه بر مردم ولایت شرعی در حکومت کردن دارد و از این دست کلمات و عبارات ......


لکن یک مسأله که زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد و شاید به خاطر به کار بردن زیاد این کلمه است که توجه به معنای آن نمی کنیم ، کلمه ی فقیه است ....

من و استاد...


گفتم : استاد .....اگه .....


....اگه‌ شما خدا را به من نشون بدید ، عبادتش می‌کنم.....


من تا وقتی که خدا را نبینم..... اونو عبادت نِ می‌ کُ‌ نَم....


استاد به انتهای کلاس رفت.....


و بهش گفت : 

شیعه ، کافر یا فاسق... کدام یک....؟!؟