منطق بیان

قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

امام و نیاز همگانى

گاهى زمانى که از امامت سخن به میان مى‌آید این تصور پدید می‌آید که امامت ویژه‌ی انسان است نه غیر او؛ ولی این تصور هر چند که نابجا می‌باشد ولی برداشتی است طبیعی از سخنورانی که در این موضوع سخن می‌رانند.

ولی باید بدانیم که امام،

امام و انتخاب

در مرو پاره‌ای معتقد بودند که امام باید توسط خدای سبحان معین شود و البته عده‌ای هم بودند که معتقد بودند امام باید توسط مردم انتخاب شود؛ چرا که قرار است نائب آنان در اداره کشور و مدیریت آن باشد.(١)

انتظار راستین


انتظار از عبادت‌هایی است که در ردیف برترین‌ عبادت‌ها قرار دارد ولی باید دانست که انتظار نوعی عبادت است که در خود همه‌ی عبادت‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ چرا که اگر کسی فعلی از واجب‌های اسلامی را ترک و یا حرامی از حرام‌های اسلامی را انجام دهد چنین شخصی منتظر نخواهد بود؛ لطفا به حدیث زیر توجه نمایید:

نبی اکرم(ص) و یک منافق

در پاره‌ای از اوقات نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به خاطر مصلحت‌هایی حقیقت افراد را برای دیگران بازگو می‌کردند تا امت اسلام مواظب آنان باشند؛ گاهی حقیقت نیک و سرگذشت خوب آنان و گاهی سرگذشت شوم‌ آنان را بیان می‌کردند؛ یکی از این افراد منحرف الباطن، ذو الخویصره است:

۱ ۲ ۳ . . . ۳۰ ۳۱ ۳۲
Designed By Erfan Powered by Bayan