هر چند که در دین اسلام روشن است که نبوت به پایان رسیده ولی این بدین معنا نیست که ارتباط با وحی به پایان رسیده لست؛ چرا که وجود امامان علیهم‌السلام بیانگر استمرار ارتباط آسمانی با انسان هستند و در عصر حضور داشتن معصوم باز هم چنین نیست که ارتباط انسان با محتوای دین بریده شود بلکه راهنمایی‌ها از راه دانشمندان دین محقق می‌شود.


آیت‌الله بهجت (ره): از روایت علماء امتی افضل من انبیاء بنی‌اسرائیل برداشت می‌شود که هر چند باب نبوت بسته شده ولی هنوز باب فیض عام خدا مفتوح است و البته قرآن هم در اسلام موجود است که در عصر حضرت موسی و عیسی (علیهماالسلام) نبوده است. (۱)


پی‌نوشت:

۱) فی‌مدرسة الشیخ بهجت (ره)، الجزء١، الصفحة ٤٦