یکى از مصیبت‌هایی که بر کشورهای اسلامی وارد شده این است که کشورهای استعمارگر، سال‌های زیادی در زمینه‌ی ضربه به اسلام فعالیت نمودند و فکر مسلمانان را نسبت به اسلام و پیامبر اسلام (ص) تغییر دادند و گفتند که اسلام و احکام آن مربوط به ١٤٠٠ سال پیش است و به درد امروزتان نمی‌خورد؛ این فکر را چنان در ذهن مسلمانان رسوخ دادند که پذیرش خلاف آن برایشان چنان سخت بود که زمانی که شخصی ندای اجرای اسلام در عصر حاضر داد، بسیاری با او مخالفت نمودند و به ایشان نسبت پسرفت‌گرایی دادند و این ضربه، همچنان از طرف مخالفین در شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای دشمن به شکل غیرمستقیم مطرح می‌شود و همچنان نفوذ چنین فکری در بین مردم، نظام اسلامی را تهدید می‌کند.


امام خمینی (ره): یکی از مصیبت‌های وارده بر کشورهای اسلامی، این است که استعمارگران احکام اسلام را مربوط به هزارسال قبل مطرح کردند و در ذهن مسلمین رسوخ دادند و گفتند: اسلام نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روز باشد. (۱)


پی‌نوشت:

۱) صحیفة الامام، الجزء۱، الصفحة ٣٤٥