خداى سبحان براى هدایت بشرى هیچ گاه عالم را از حجت خود خالى نمى‌گذارد؛ چرا که بشر به ایشان نیازمند است؛ هم برای بقا و هم برای هدایت.(۱)
در حدیث آمده که امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: 
إن الله اجل و اعز من ان یترک الارض بغیر امام عادل: خدا بزرگتر از آن است که زمین را خالی از امام عادل قرار داهد.(۲)

پس وجود امام عادل در نظر دین، امری ضروری است و امکان تحقق نداشتن امام بر روی زمین ممکن نیست.

پی‌نوشت:
۱) الامام المهدی الموجود الموعود، الشیخ جوادی آملی، الصفحة ١٨٦،١٨٧ 
٢)الکافى، الجزء١، ١٧٨، باب ان الارض لاتخلو من حجة