حرکت‌های بسیاری در تاریخ اتفاق افتاد ولى بسیاری از آن‌ها در عمق تاریخ وانهاده و به فراموشی سپرده شدند و پاره‌ای هم به زباله دان تاریخ انداخته شدند و در عین حال جنبش‌ و حرکتى هم در قلب تاریخ به وقوع پیوست ولی چنان جنبشی بود که از ریشه‌های کلامی و عقیدتی برخواسته بود و به این علت در تاریخ توان گرفت و تبدیل به درختی پهناور و با ریشه‌های ضخیم شد که هر تاریخ دانی را به تعظیم این حرکت و مدح آن وادار می‌کند.


حرکت حسین بن علی....


جنبشی خونین نبود بلکه جنبشی فکری و انسانیت خواه و عدالت محور و دفاع از مرزهای انسانیت در برابر انسان‌هایی بودند که انسان را مساوی حیوان و در رتبه‌ی او به زیر کشاندند لکن خواست تا با خون خود، حریم انسان را نگاه دارد و به او صفاء، طهارت، نشاط و حیات در فضاى انسانیت را عطا کند.(۱)

به این جمله که رمز جنبش و حرکت حسینی است توجه نمائید: 


هیهات منا الذلة....: خوارى و حقارت از ما به دور است...


انسان، خوارى نمى‌پذیرد...


پى‌نوشت:

۱)الملحمة الحسینیة، الجزء ١، الصفحة ١٢٢