همه ی ما در عصر حاضر شاید به دنبال معجزه ای هستیم تا آن را با چشم خود مشاهده نماییم؛ اما باید گفت که معجزه ها در کنار ما و همیشه مورد مشاهده ی ما قرار می گیرند ولی به دلیل عادت کردن به آن ها در نظر ما معجزه بودن خود را از دست داده است؛ این که یک جوانه گندم، دانه را می شکافت، معجزه ای است که دیدنی است؛ این که نفس می کشیم و با نفس کشیدن به حیات خود ادامه می دهیم، معجزه است؛ این که یک انسان درون رحم مادر به وسیله ی یک کروموزوم و تخمک به انسان تیدیل می شود، همه و همه یک معجزه و نشانه ای است که انسان را به سوی خدای متعال رهنمون می کند.

قال الله تعالی: ان فی السموات و الارض لآیات للمومنین (1): بدون شک در آسمان ها و زمین، نشانه هایی برای مومنان وجود دارد.

گاهی پاره ای امورد به دلیل تکرار مشاهده به عادت تبدیل می شوند ولی با کمی دقت در آن می بینید که هر پدیده ای در این جهان جای شگقتی دارد و یک معجزه ای است در خور توجه.

پی نوشت:

1) جاثیه، آیه 3