منطق بیان

قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

شکر داشته‌ها....

نعمت‌های الهی هر قدر هم که کوچک باشند، باید خدای سبحان را برای آن‌ها شکر کرد؛ و معنای شکر هم بازی با کلمات و الفاظ نیست بلکه باید از درون، حسن شکرگذاری وجود داشته باشد و البته باید این شکر متوجه خدای سبحان باشد و باید توجه داشته باشیم که نه با شکر لسانی و نه منت‌گذاشتن در درون، می‌توان خدای سبحان را شکرگذار باشیم.(۱)

زن، در جامعه‌ی غرب

زنان در عصر حاضر معمولا الگوی خود را خواسته یا ناخواسته، غرب قرار داده‌اند، چرا که او را مظهر تمدن و فرهنگ می دانند ؛ این در حالی است که غرب بزرگ‌ترین توهین‌ها را به جنس زن داشته و دارد.

دو صفت فراگیر...

خوف و رجاء از صفات نفسانى هستند و در هر انسانى وجود دارند؛ و انسانى نیست مگر اینکه این دو در او وجود داشته باشند، هر چند که شدت و ضعف آنها در هر انسانى با دیگرى مختلف است.

اعراض مطلق یا زهد هدفمند؟!

زهد به معنای اعراض از دتیا و تعلق پیدا نکردن به آن و اهتمام نداشتن به دتیاست؛ هر چند که از راه حلال آن را به دست آورده باشد.

Designed By Erfan Powered by Bayan