منطق بیان

قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

جنبش مرزبان انسان...

حرکت‌های بسیاری در تاریخ اتفاق افتاد ولى بسیاری از آن‌ها در عمق تاریخ وانهاده و به فراموشی سپرده شدند

تربیت عابدانه

یکی از مظاهر مهم در هر دینى، عبادت‌های آن است. اسلام هم مانند دین‌های قبل از خود عبادت‌هایی دارد ولی باید توجه داشت که عبادت‌های اسلامی همه دارای شکل خاصی نیستند بلکه پاره‌ای از آن‌ها شکلی ندارند و در آن‌ها شکلی خاص بازگو نشده است.

یادآورى یا فراموشى...

چه بسیار است که اعمالی را انجام می‌دهیم که غفلت در آن موج می‌زند؛ ممکن است آن فعل از افعال واجب باشد مثل نماز و یا مستحب مثل نشسته آب نوشیدن در شب و گاهی البته عده‌ای از این حد هم تجاوز کرده و نه فقط غفلت در اعمالشان روشن است بلکه بوی مادیت از آن‌ها ساطع می‌شود.

ظلم فراگیر و مبارزه‌ی جهان شمول

در عصر حاضر اگر کمی به خود و اطراف خود چه دور و چه نزدیک نگاه کنیم، بسیار ظلم می‌بینیم که از
Designed By Erfan Powered by Bayan