منطق بیان

قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

ارزش زن ؛ مهریه ی سنگین....


مساله ای است که جوانان بسیار با آن دست و نجه نرم میکنند و ان مساله ی ازدواج نکردن به خاطر مهریه های سنگین و انتظارات بالا از یک جوان است‌.. 

راهگشائی علمی ، أجری عظیم....

خیلی اتفاق می افتد که از انسان سؤالی پرسیده می شود ولی گمان می برد که جواب دادن به سؤال دیگران مجانی است ؛ این در حالی است که بسیاری از مردم کار میکنند و اجر خود را می گیرند ولی باید به خاطر داشته باشیم ، پاسخ به سؤالات دینی و برطرف کردن جهل و زدودن آن از ذهن انسان ها ، آنقدر ارزشمند است که اجر آن را خدای سبحان خواهند داد.

درخواست کنم یا نه ...؟!؟

بسیار دیده می شود که خانم ها از شوهرانشان درخواست می کنند تا چیزی را برایشان تهیه کند یا چیزهای دیگر ؛ معمولا چنین امری در نزد مردم بسیار عادی بلکه مستحسن جلوه می کند لکن خوب است بدانیم که طلب زن از شوهر خود و درخواست تهیه ی چیزی از او در شریعت هر چند بی اشکال است لکن نیکو نیست و البته مرد باید ما یحتاج زندگی را در شأن خانه و آنجا که در توانش است تهیه کند ....

آیا همه چیزمان باید متفاوت باشد ؟!؟!

متأسفانه در عصر حاضر ، جشن های عروسی ای میگیرند که خرجهای غیرضروری زیادی در آن می شود ؛ در حالی که جوانانی هستند که با همین خرج عروسی بالای دیگران می توانند زندگی خود را آغاز کنند ....

Designed By Erfan Powered by Bayan