منطق بیان

قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

پیامبر مکارم اخلاق یا پیامبر حیات(۱)

بسیار از نبى‌اکرم صلی‌الله علیه وآله وسلم نقل می‌شود که: انما بُعثتُ لأتمم مکارم الأخلاق.(١)

واژه‌ی مهمی در این حدیث است که بسیار می‌شود که تبیین نادرست آن خواستگاه شبهه‌هایی نسبت به اسلام مى‌شود و همین برداشت، مستند یک جریان عملی نادرست شده است.

کارشناس دین و حکم عاقلانه

در آغاز اسلام، گاهی اموری در بین مردم رایج بود که جاهلانه بودنش روشن بود ولی در عصر حاضر تمییز جاهلانه بودن بسیاری از قوانین و گزاره‌های علمی به سادگی نخواهد بود و برای تشخیص آن در پاره‌ای از اوقات مراجعه کردن به وجدان چاره‌ساز نیست؛ چرا که آنقدر مسأله پیچیده می‌شود که حتی در پاره‌ای از ااوقات متخصصین را هم به اشتباه و تحیر وامی‌دارد چه رسد به غیر متخصص.

شناخت امام و زندگی عاقلانه

من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة(١): هر که بمیرد و امام خود را نشناسد به مرگ جاهلى مرده است.

پر واضح است که مرگ جاهلى، نتیجه‌ی زندگی جاهلی است و اگر انسان، زندگی عالمانه‌ای داشت، نباید مرگش جاهلانه می‌شد و

امام و نیاز همگانى

گاهى زمانى که از امامت سخن به میان مى‌آید این تصور پدید می‌آید که امامت ویژه‌ی انسان است نه غیر او؛ ولی این تصور هر چند که نابجا می‌باشد ولی برداشتی است طبیعی از سخنورانی که در این موضوع سخن می‌رانند.

ولی باید بدانیم که امام،

Designed By Erfan Powered by Bayan