منطق بیان

قال الامام علی علیه السلام:أجملوا فی الخطاب تسمعوا جمیل الجواب؛ زیبا بگوئید تا زیبا بشنوید. (غرر الحکم،ج2،ص 266)

انسان و تأثیر محیط

انسان، موجودی است که ممکن است تحت تأثیر شرایط و محیط خود قرار گیرد و در نتیجه افکار او همانی خواهد شد که محیط به او تلقین می‌کند؛ بسیارند کسانی که از آنان درخواست فکر و درنگ در راه درست شد ولی آنان به تاثُر از محیط خود، راه درست را انکار نمودند و گفتند: آیا می‌خواهی ما را از سنت پدران ما، جدا کنید و سپس بر ما ریاست نمایید!!

منابع طبیعی و حفظ آن

از مهم‌ترین قضایایی که در انسان هنگام مواجهه با منابع طبیعی مطرح است، استفاده‌ی بهینه و درست و پرهیز از اسراف و مصرف نادرست منابع است؛ این مسئله، بشریت را با چالشی بزرگ مواجه کرده‌ است که در نتیجه‌ی آن، آیندگان از این منابع در صورت مصرف نادرست و بی‌رویه محروم خواهند ماند.

نیک و نیکوتر

پاره‌ای از اوقات به خاطر مسائلی انسان ممکن است از راه درست منحرف شود و البته غرض‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... او را یه چنین کاری سوق می‌دهد ولی باید گفت که درست، همیشه درست است و نادرست هم همیشه نادرست؛ و انسان باید پیرو نیک باشد؛ هر چند که پاره‌ای از اشخاص هستند که پیروی از کار نیک از آنان پسندیده‌تر است.

دیدار برتر

زبان قرآن در بیان مقام انسانى، زبان ملاقات است؛ انسان در رتبه‌ی موجوداتی است که هیچ از خود ندارد نیازمند مطلق است و هر چه دارد از موجودی است که بی‌نیاز مطلق است؛ 
Designed By Erfan Powered by Bayan