واقعا همه چیز به دست خدای متعال است حتی قلب دشمن ترین افراد نسبت به او مانند فرعون؛ واقعا یک ادعاست که قلب و جان من در دست من است بلکه همه چیز در دست اوست.


فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لی‏ وَ عَدُوٌّ لَهُ وَ أَلْقَیْتُ‏ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِنِّی (1): دریا او را در ساحل می اندازدو دشمن من و دشمن او آن را برگیرد! و من محبتی از خودم بر تو افکندم...


پی نوشت:

1) سوره طه، آیه 39