سوار خودرو شدم؛ سخن به میان آمد تا این‌که گفت: نیت کن ماشین مدل بالا بخری تا خدا، ماشین خوب به تو بدهد!
گفتم: بله درست است است ولی ماشین مدل بالا، تلاشی به همان اندازه می‌طلبد؛ چرا که این نظام، نظام علت و معلول است و بدون علت به کسی چیزی عطا نمی‌شود.