این که انسان دارای مال زیاد است، بدین معنا نیست که در مصرف کردن آن حساب و کتابی نداشته باشد؛ بلکه اموالی که انسان دارد را باید به بهترین نحو و عاقلانه ترین روش مصرف نماید و در مصرف کردن آن نباید اسراف نماید و این طور نباشد که هیچ منطقی پشت آن نباشد؛ چرا که در منطق دین اموال انسان، نعمت الهی هستند و باید آن ها را درست مصرف نماید.


امام علی علیه السلام: فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب (1): در اموال حلال دنیا، حسابرسی است و در حرام آن عقوبت.

 

پی نوشت:

1) نهچ البلاغه، خطبه 82 در ذم دنیا