باید گفت که دین نه تنها یک عقیده صرف نیست بلکه عقیده‌ به همراه التزام عملی به آن عقیده است؛ اسلام، فکر و عمل است.


إن الإنسان لفى خسر؛ إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (١):انسان در خسران است؛ مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند، و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده‌اند.و زمانی که تمام اسلام اجرا شود مشکلات جامعه‌ مسلمان حل می‌شود؛ ولی زمانی که جامعه‌ای به فکر و عقیده اکتفا کرد و یا نه، عقیده‌مند بود ولی عمل را کنار گذاشت، چنین جامعه‌ای با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد و مهم‌ترین آن ایجاد تناقضات و زندگی با آن‌ها است و همچنین ایجاد شبهاتی که افراد را از دین، دور خواهد کرد.


پی‌نوشت:

۱) سورة العصر, الآیة 2 و 3