در دین اسلام، داشتن خانه بلکه داشتن خانه‌ی وسیع بسیار سفارش شده است و البته در پاره‌ای از احادیث اسلامی به‌عنوان عنصری از عناصر نیکبختی انسان شمرده‌شده است.


لذا نباید گمان کرد که هر چه انسان ندارتر باشد و هیچ‌چیز در دنیا نداشته باشد، پسندیده‌تر است؛ بلکه آنچه در فرهنگ اسلامی واردشده این است که داشتن وسیله‌ای نیکو برای نقل و انتقال و داشتن خانه‌ی بزرگ و همچنین داشتن همسری صالح، جزِ سعادت یک مرد شناخته‌شده است؛ پس باید دانست که زهد به معنای نداشتن نیست؛ چراکه این معنا متناقض با دستورات دینی بر داشتن خانه‌ی بزرگ و مرکب راهوار است.

 

عن ابی عبدالله (علیه‌السلام) قال: قال رسول‌الله صلى الله علیه وآله وسلم: من سعادة المرء أن یتسع منزله (1): از نیک بختی انسان، بزرگ بودن خانه‌ی او است.

 

پی‌نوشت:

1) وسائل الشیعة، ج 5، ص 301