پاره‌ای واژه‌ها بسیار مورد سوءاستفاده قرارگرفته‌اند و گاهی به افرادی نسبت داده‌شده که انحصار در آنان ندارد بلکه حتی شامل خود گوینده هم می‌شود؛ مانند واژه‌ی تعصب

 

این واژه در برخی کشورها متأسفانه بد بکار برده شده و آن انطباق دادن این واژه فقط بر دین‌داران است؛ گمان می‌شود که فقط دین‌داران هستند که تعصب در آنان وجود دارد و متعصب خواهند بود؛ درحالی‌که تعصب یعنی اصرار بر امری که ریشه‌ی عقلانی و منطقی ندارد و نشئت‌گرفته از سنت‌های بی‌منطق و کور است و در میزان عقل نه تنها قابل انتقاد بلکه قابل رد هستند.

 

با این بیان روشن می‌شود که تعصب بر هرکسی قابل اطلاق است حتی بی‌دین‌ها؛ پس یک بی‌دین هم ممکن است متعصب باشد و چنین نیست که این واژه فقط برای دید داران باشد و فقط بر آن‌ها قابل انطباق باشد.