هر چند که عبادت در لسان عرف به نماز ترجمه مى‌شود ولی باید گفت که در زبان دین بیش از آن‌که عبادت به نماز ترجمه شود به کسب روزی حلال ترجمه شده است.


رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: العبادة سبعون جزءا افضلها جزءا طلب الحلال (١): عبادت هفتاد جز دارد که برترین آن‌ها کسب روزی حلال است.


پی‌نوشت:

۱) مستدزک الوسائل، ج ۱۳، صفحه ۱۲