گاهی انسان مبتلای به دردی می‌شود که درمان آن برای پزشکان با دارو و جراحی، امکان پذیر نیست؛ ولى دین به راحتى داروى آن را بیان کرده است؛ زیاده‌خواهی و طمع، یک صفت اخلاقی و مرتبط با جان آدمی است؛ که انسان را چنان مشغول گردآوری ابزارها می‌کند که دیگر به چیزی نه که نمی‌اندیشدبلکه نمی‌تواند فکر بکند؛ چرا که طمع، چنان او را مشغول می‌نماید که توان فکر کردن به فراتر از ماده را نمی‌دهد؛ و البته دین برای دمان این بیماری روانی، دیدار مردگان و زیارت قبور و اندیشیدن در مرگ است.

قال رسول الله (ص): أکثروا من ذکر هادم اللذات: از بین برنده یا نابود‌کننده لذت‌ها(مرگ) را زیاد یاد نمایید.