در آخر الزمان اوضاع چنان سخت می‌شود که باید گفت که تدین و دین‌داری به سادگی نخواهد بود؛ بلکه اوضاع به شکلی منتهی می‌شود که دین‌داران در سختی حواهند بود و اگر کسی بخواهد دین‌دار باشد مانند کسی است که حلاف جریان آب در حال جرکت است.


قال امیرالمؤمنین علیه‌السلام: إن لصاحب الأمر غیبة المتمسک فیها بدینه کالخارط للقتاد بیدیه فأیکم یمسک شوک القتاد بیدیه (١): صاحب این امر (مهدى) غیبتى خواهد داشت که تمسک کننده به دین خود در آن مانند کسى است که دست خود را ببندد و خلاف خار گل خاردار دستش را بکشد.


پى‌نوشت:

۱) یوم الخلاص، کامل سلیمان، الصفحة ٢٠٠