یکی دیگر از ره‌آوردهای حکومت جناب مهدی علیه‌السلام جلوگیری از فساد و مفسدان است؛ و چنان‌که روشن است وجود حاکمان عادل بدون مبارزه با فساد و مفسدان عدالت جهانی را نتیجه نمی‌دهد؛ چرا که اجرای عدالت ملازم با مبارزه با فساد است و تحقق آن بدون ریشه‌کن کردن فساد ممکن نیست.


امام علی(ع) می‌فرماید: و سیاتی غدٌ بما لاتعرفون یأخذ الوالی من غیرها عمّا لها علی قساوی اعمالها (۱): و فردایی که شما را از آن هیچ شناختی نیست  که حاکم در آن، کارگزاران حکومت‌ها را بر اعمال بدشان کیفر خواهد داد.


پی‌نوشت:

۱) نهج البلاغه، خطبه در ذکر ملاحم