در پاره‌ای از اخبار دیده می‌شود که از قائم سخن می‌گویند و همچنین در پاره‌ای دیگر از آن‌ها سخن از مهدی به میان آمده که خود به خود این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا مهدی، همان قائم است یا خیر؟ آیا این دو نام بر یک شخص انطباق می‌کنند یا بر دو شخص؟ و همچنین این پرسش که آیا هر یک از امامان غیر امام دوازدهم، مهدی است یا خیر؟


عبدالعظیم حسنى مى‌گوید: من بر آقایم امام جواد علیه السلام  وارد شدم به قصد این‌که از او درباره قائم سؤال کنم که آیا او(امام جواد علیه السلام)  مهدى است یا دیگرى، حضرت ابتدائا فرمود:
... یا اباالقاسم! ان القائم منا هو المهدى الذى یجب ان ینتظر فى غیبته و یطاع فى ظهوره و هو الثالث من ولدى ...(1):  اى اباالقاسم! همانا قائم از ما همان مهدى است که واجب است در غیبتش انتظار او را کشیده و هنگام ظهورش از او اطاعت شود و او سومین از اولاد من است ...


پی‌نوشت:

۱) کمال الدین، ص 377