دانش، تشکیل دهنده‌ی مهم‌ترین جز حیات انسانی است و انسانی که دانش را با عمل همراه کند، دانشمند حقیقی خواهد بود ولی باید دانست که بردباری زینت دانشمندان است و دانشمندی که بردبار نسیت به آن نتایجی که بخواهد نخواهد رسید که همان ساختن جامعه‌ای با زیربنای دانش است.

قال الامام الصادق علیه‌السلام: اطلبوا العلم و تزینوا معه بالحلم... (۱): دانش را فراگیرید و خود را با بردباری زینت دهید.

پی‌نوشت:
۱) اصول کافی، ج ۱، ص ۳۶