رهبر انقلاب در پیام نوروزى سال ۱۳۶۹ شمسى بیان فرمودند: 


تحویل سال جدید شمسى که مصادف با نوعى تحول در عالم طبیعت مى باشد، فرصتى است براى این که انسان به تحول درونى و به اصلاح امور روحى، معنوى و مادى خود بپردازد، ایجاد تحول کار خداست... اما ما موظفیم که براى این تحول در درون خود، در زندگى خود و در جهان اقدام کرده وهمت و تلاش به عمل آوریم. (۱)


ایجاد تحول در هر لحظه ممکن است ولی در ایام نوروز به جهت تماشای تحول در طبیعت، زمینه‌ی فراهم نمودن تحول جان در انسان بیشتر است.


پی‌نوشت:

۱) دانستنی‌های نوروز ، سید عباس رفیعی پور علوی ، صفحه ی ٢ ،٣