گفت: چقد سفر حال مى‌ده خصوصا این‌که بری آثار باستانی رو ببینی 

گفتم: سفر در زندگی بسیار اثر بخش است و هدف‌ها گوناگونی از آن اراده می‌شود ولی خود سفر به‌خودی خود بد نیست٬ در قرآن آمده: قل سیروا فی الأرض (۱): بگو در زمین سیر و حرکت (سفر) کنید.

و در ادامه گفتم: خوب است که سفر هدف‌دار باشد و برای تحقق اهداف انجام شود؛ مثلا یکی از اهداف سفر کردن، دیدن آثار گذشتگان یا آثار باستانی است، البته برای آموختن و عبرت گرفتن از زندگی آنان که خطاهای آنان را انجام ندهیم و راه نادرست آن‌ها را دوباره نرویم؛ فلذا قران می‌فرماید: ...ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین (٢): سپس عاقبت و فرجام بد درغ‌گویان را ببینید.


منبع:
۱) سوره انعام، آیه ١٣ 
٢) سوره انعام، آیه ١٣