مهمان گاهى به خانه‌ی انسان می‌آید؛ واقعا با خود برکت می‌آورد؛ اصلا نمی‌فهمید که چطور تمام نیازهای مهمان‌نوازی را برآورده کردید؛ گفته‌اند که مهمان با خود برکت و رزق خود را می‌آورد و با رفتن خود، گناهان صاحب خانه را هم می‌برد.


واقعا چه زیباست که فرموده‌اند: مهمان حبیب خدا است.