عید حقیقى براى انسان دین‌دار آن روزی است که در آن روز، معصیت خدا نشود و گناهى انجام نگیرد؛ اگر چنین باشد، آن روز عید حقیقی است.

قال الامام علی (علیه‌السلام): کل یوم لا یعصى الله تعالى فیه فهو یوم عید (١): هر روزی که در آن معصیت خدا نشود عید است.


این فرمایش امیرمومنان (علیه‌السلام) اشاره به این موضوع دارد که روز ترک گناه، روز پیروزى و پاکى و بازگشت به فطرت نخستین است ؛ و همان روز، روز عید جان است. (۲)

به خاطر بسپاریم که عید فرصتی برای شکر خداست نه معصیت او...


پى‌نوشت:

۱) مستدرک الوسائل، المیرزا النوری

۲) دانستنیهای نوروز ، سید عباس رفیعی پور علوی ، صفحه ی ١ و ٢