باید سعی شود که براساس فکر، سخن بگوییم و آن‌چه از آن سخن می‌گوییم باید مستدل و براساس چارچوب‌هایی باشد که آن‌ها را صحیح می‌دانیم و باید دانست که سخن گفتن براساس مبانی به سادگی نیست؛ چرا که هر سخنی را نمی‌توان زد و البته فقط سخنانی که مناسب و منسجم با مبانی و اصول ثابت شده است را می‌توان در مورد آن سخن گفت و سخن انسان، نشان از افکار است و افکار او نشانگر چارچوب‌هایی است که به صحت آن‌ها ایمان دارد.

قال الامام علی علیه السلامکلام الرَّجل میزان عقله: کلام مرد وسیله‌ای برای شناخت مقدار عقل او است.