در میان ما کسانى هستند که از همه‌جا بی‌خبر هستند؛ البته نباید چنین باشند و از دیدگاه دین اسلام، امری پسندیده نیست و شاید بتوان گفت که امری ناپسند است؛ چنین افرادی را باید با زبان خودشان، سخن گفته شود و نباید سعی کنیم که افکار ساده‌ی آنان را مورد تشکیک قرار دهیم، مگر زمانی که افکار ناهنجاری داشته باشند که خطرناک یا قابل انسجام با فکر درست نباشد.


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: نحن معاشرَ الأنبیاء اُمرنا ان نکلّم الناس علی قدر عقولهم: ما پیامبران مأموریم که به اندازه‌ی عقول مردم با آنان یخن بگوییم.